Site Overlay

Digitalni marketing

Ako niste prisutni na društvenim mrežama, ljudi koji prate bilo vaš rad ili kompaniju računaju da, otprilike, i ne postojite. Društvene mreže su fantastičan način da se povežete sa vašim tržištem.  Za vas ćemo definisati ciljnu grupu, budžet za oglašavanje, odabrati pravu društvenu mrežu, napraviti sadržaj i kreirati plan objava.

NAJBOLJI NAČIN DA SE POVEŽETE SA TRŽIŠTEM

Društvene mreže su postale naša svakodnevnica. Sa povećanjem korisnika mobilnog interneta, broj korisnika i vreme koje provode na društvenim mrežama se drastično povećalo. Danas imate jedinstvenu šansu da dobrom strategijom i sadržajem osvojite društvene mreže, povećate svest o postojanju preduzeća, proizvoda ili usluge i povećate vašu prodaju! Naš model upravljanja kampanjama na društvenim mrežama sastoji se od ovih 5 koraka koji su dokazali svoju efikasnost na tržištu nebrojeno puta!

Upoznavanje sa kompanijom & Postavljanje ciljeva

Prva faza prilikom kreiranja koncepta nastupa na društvenim mrežama jeste upoznavanje sa kompanijom, njenim nastupom na internetu, kanalima komunikacije, budžetom za realizaciju kampanje, kao i tržištem, željama i ciljevima koje kompanija želi da ostvari prisustvom na društvenim mrežama.

Definisanje ciljnih grupa

U drugoj fazi se definišu ciljne grupe, najčešće profili kupaca proizvoda ili usluga, kojima će sadržaj kampanja biti namenjen. Ovo se postiže istraživanjem i preciznom segmentacijom (demografska, sociografska, bihevioristička). Definisanje profila je izuzetne važnosti jer se tako postiže maksimalno angažovanje ciljnih grupa i omogućava preduzećima da dobiju maksimum za svoje angažovane resurse.

Strategija, Odabir društvene mreže & Metrike

Nakon postavljanja ciljeva i definisanja ciljnih grupa, pristupamo odabiru idealne društvene mreže ili mreža za plasman sadržaja, kao i pokazatelja na osnovu kojih će se meriti uspešnost kampanje. Na ovaj najčin, osiguravamo da velika većina ciljne grupe bude pogođena vašom porukom ili reklamom. Sve ovo je sadržano u dokumentu strategije nastupa.

Mreže koje koristimo u realizaciji su: Facebook, Twitter, Google +, Instagram, LinkedIn i Pinterest.

Kreiranje sadržaja & Komunikacijskog plana

U ovoj fazi se definiše sadržaj koji će biti plasiran prilikom realizacije kampanje, kao i tačno vreme i kanal kojim će on biti plasiran. Sadržaj se izrađuje prema precizno definisanim grafičkim pravilima, standardima, u skladu sa PR strukom i etikom.

Plasiranje sadržaja & Izrada izveštaja

Nakon prihvaćenog komunikacionog plana, kampanja se realizuje. U toku izvođenja kampanje, prate se svi vitalni parametri kampanje i sadržaj i dinamika se optimizuju u skladu sa eventualnim promenama. Izrada izveštaja za klijenta se radi prema prethodno utvrđenim pokazateljima za izveštavanje (KPI) i prema dogovorenoj dinamici izveštavanja.

Copyright © 2021 . All Rights Reserved. | Intuitive by Catch Themes